Automatyczne szorowarki podłogowe czyszczą podłogi poprzez rozprowadzanie płynu czyszczącego, szurując przy tym powierzchnię szczotkami lub odpowiednimi padami czyszczącymi w celu usunięcia  zabrudzeń, a następnie wciągają wodę z nieczystościami poprze system odkurzający. Podczas etapu zasysanie nieczystości, który jest najbardziej krytyczny w trakcie sprzątania maszynowago, stosowane są gumy ściągające. Stanowią one ostatni element, który dotyka podłogi w trakcie czyszczenia maszynowego, dlatego też muszą do niej ściśle przylegać, aby nie pozostawiać za automatem szorującym smug. W związku z tym guma ściągająca powinna być prawidłowo dobrana do czyszczonej powierzchni, rodzaju zanieczyszczeń, które mogą na niej występować oraz odpowiednio konserowana po zakończonej pracy.


KLIKNIJ TUTAJ I POBIERZ - przygotowany przez ekspertów i praktyków - BEZPŁATNY MATERIAŁ SZKOLENIOWY prezentujący w jak w kliku krokach prawidłowo dobrać gumę ssącą oraz ją konserwować, aby długo zachowała swoje właściwości.
Obiekty biurowe w Polsce, zarówne te średnie jak i duże, bardzo często posiadają powierzchnie wykonane z płytek gresowych. Popularność tego materiału wynika wprost ze stosunku ceny do jego wytrzymałości i odporności na działanie wody oraz mróz. Istotnym czynnikiem, który wpływa na powszechne stosowanie gresu na podłożach pomieszczeń o wysokim natężeniu ruchu jest jego duża odporność na zarysowania oraz niska nasiąkliwość, które w istotny sposób wpływają na ilość pracy, którą należy włożyć aby utrzymać czystość powierzchni. Jak zatem doczyszczać powierzchnie wykonane z gresu?
 
KLIKNIJ TUTAJ I POBIERZ - przygotowany przez ekspertów i praktyków - BEZPŁATNY MATERIAŁ SZKOLENIOWY prezentujący w jak w kliku krokach przywrócić posadzce jej pierwotny wygląd.
W dużych oraz średnich obiektach handlowych i przemysłowych w Polsce bardzo często możemy się spotkać powierzchniami wykonanymi z płytek terrazzo. Ich zaletami są duża odporność na ścieranie, wytrzymałość na obciążenia, mrozoodpoorność oraz walory estetyczne. Nie mniej jednak podłogi wykonane z tego materiału są szczególnie wrażliwe na różnego rodzaju rozlewane substancje np. soki owocowe, kwasy spożywcze oraz inne płyny wchodzące w reakcje z kamieniem naturalnym i cementem. Efektem tego są widoczne czarne i żółte przebarwienia  - trudne do usunięcia przy użyciu tradycyjnych środków (zazwyczaj chemicznych). Dodatkowe utrudnienie w utrzymaniu czystości, sprawiają pojawiające się wyraźnie wyczuwalne ręką ubytki materiału z powierzchni płytki, które gromadzą nieczystości.
 
KLIKNIJ TUTAJ I POBIERZ - przygotowany przez ekspertów i praktyków - BEZPŁATNY MATERIAŁ SZKOLENIOWY prezentujący w jak w kliku krokach przywrócić posadzce jej pierwotny wygląd.
Zamiatarki służą do usuwania różnych luźnych zanieczyszczeń z powierzchni znajdujących się wewnątrz budynków, np. hal produkcyjnych, magazynów oraz z terenów zewnętrznych, takich jak parkingi, ścieżki osiedlowe, place, chodniki.

Mimo iż odkurzacz wynaleziono ponad 100 lat temu, chyba nikt nadal nie wyobraża sobie codziennego życia bez tego urządzenia. Usuwanie kurzu i innych drobnych zanieczyszczeń byłoby „syzyfową pracą”. Wiemy przecież doskonale, że przy zamiataniu większość pyłu unosi się w górę, a potem wolno osiada. Pomysł, by usuwać kurz lub inne zanieczyszczenia do worka lub pojemnika, zapoczątkował prace nad urządzeniem nazywanym odkurzaczem.

Kontakt

Kastell Systemy Szczotek Przemysłowych J.Poschlod,
P.Maj Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Adres rejestrowy:
ul. Urodzajna 4 | 54-067 Wrocław

Adres korespondencyjny:
ul. Zachodnia 2 | 55-330 Błonie

Telefon: +48 71 356 70 35
Fax: +48 71 356 71 17
Bezpłatna infolinia: 801 801 888
E-mail: info@kastell.pl