ZASTOSOWANIE: PAKOWANIE

Przykładami pakowania jest umieszczanie papieru w odpowiedniej pozycji, umieszczanie produktów i materiałów na linii produkcyjnej, lub wprowadzanie ich do kanałów itd. Najbardziej powszechnymi branżami, w których stosuje się szczotki do pakowania jest przemysł związany z maszynami pąkującymi i produkcją folii oraz przemysł farmaceutyczno - kosmetyczny.

 
ikony zastosowanie pakowanie
        

FORMULARZ ZAPYTANIA
   
   
   
   
   
   
   
 
  ZASTOSOWANIE:                BRANŻA:
                   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
  • PODNOSZENIE