ZASTOSOWANIE: PRZYKRYWANIE

Przykładem przykrywania jest zakrywanie szpar i otworów maszyn zapobiegając tym samym przed przedostaniem się brudu lub kurzu do ich wnętrza. Przykrywanie ma zastosowanie prawie w każdej branży.

 
ikony zastosowanie przykrywanie         

FORMULARZ ZAPYTANIA
   
   
   
   
   
   
 
  ZASTOSOWANIE:                BRANŻA:
                   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
  • PODNOSZENIE