ZASTOSOWANIE: ZBIERANIE KURZU


Przykładami zbierania kurzu jest zbieranie trocin powstałych po piłowaniu drewna, piaskowaniu lub konstruowaniu, usuwanie kurzu i cząsteczek z karoserii samochodowych przed ich dalszym pokryciem, usuwanie papierowych ścinków po produkcji, lub usuwanie kurzu z tarcz lub taśmociągów. Najbardziej powszechnymi branżami, w których stosuje się szczotki do zbierania kurzu jest przemysł motoryzacyjny, przemysł związany z produkcją drzwi, bram i okien, przemysł papierniczy i drukarski, przemysł meblarski i drzewny itd.

 
ikony zastosowanie zbieranie kurzu2         

FORMULARZ ZAPYTANIA
   
   
   
   
   
   
   
 
  ZASTOSOWANIE:                BRANŻA:
                   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
  • PODNOSZENIE